กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานในส่วนราชการ ป.ตรี ทุกสาขา / 6 อัตรา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2566

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานในส่วนราชการ ป.ตรี ทุกสาขา / 6 อัตรา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2566

 • รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานในส่วนราชการ
 • กองแผนงาน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

 • 1. ตำแหน่งที่รับสมัคร : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 6 ตำแหน่ง
 • 2. อัตราค่าจ้าง : เดือนละ 15,000 บาท
 • 3. สถานที่ปฏิบัติงาน : กองแผนงาน ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร

 • คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ไม่เสพติดสิ่งเสพติดของมึนเมา หรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตหรือประสาท
 • มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพร่างกายแข็งแรง เหมาะสมกับตำแหน่งที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งมีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 • จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดีโดยเฉพาะโปรแกรม MS – Office เช่น Word, Excel, Power Point, Access,SPSS , โปรแกรมออกแบบพื้นฐาน และการใช้งาน Internet เป็นต้น

 • วัน เวลาที่รับสมัคร
 • ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง วันที่ 15 มีนาคม 2566
 • ที่กองแผนงาน (ชั้น 5) อาคารทำการหลังใหม่ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-109-5100 ต่อ 880, 881 ในวันและเวลาราชการ
Booking.com
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!