ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เปิดรับสมัครงาน ปวช. และ ปวส. / เงินเดือน 14070 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 11 – 18 มิถุนายน 2567


 • ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
 • เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคลด้วยสำนักอำนวยการประจำศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
 • มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนการบังคับคดีผู้ประกัน
 • จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม จำนวน ๑ อัตรา
 • อัตราค่าจ้าง 14070 .- บาท


 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ผู้สมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่
 • ส่วนคลัง ชั้น 3 สำนักอำนวยการประจำศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 • ตั้งแต่วันที่ 11- 18  มิถุนายน 2567  ตั้งแต่เวลา 08.30 นาฬิกา ถึงเวลา 16.30 นาฬิกา ยกเว้นวันหยุดราชการ


กดเพื่อดูรายละเอียดและใบสมัคร  ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้


ทางทวิตเตอร์ได้ที่
Back To Top
error: Content is protected !!