กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครงาน ปริญญาตรี / สมัคร 14 – 21 มิถุนายน 2567


 • ประกาศศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลและอากาศยาน
 • เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกดำเนินงานในส่วนราชการ
 • ด้วยศูนย์เทคนโลยีดิจิทัลและอากาศยาน สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกดำเนินงานในส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 • จำนวน 1 อัตรา

 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในคุณวุฒิดังนี้ วิทยาศาสตร์บัณฑิต วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต และเทคโนโลยีบัณฑิต

 • อัตราเงินเดือน 16,000 บาท

 • การรับสมัครและคัดเลือก
 • ผู้ประสงค์สมัครสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
 • ณ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลและอากาศยาน สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  อาคารกรมควบคุมมลพิษ ชั้น 14
 • เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7  แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
 • ตั้งแต่วันที่ 14  มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 21  มิถุนายน 2567 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02 265 6282  ในวันและเวลาราชการ


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่
Back To Top
error: Content is protected !!