กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี ทุกสาขา จำนวน 35 อัตรา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 7 – 18 พฤศจิกายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี ทุกสาขา จำนวน 35 อัตรา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 7 – 18 พฤศจิกายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่ง : พนักงานภาษี
 • เงินเดือน : 15,000 บาท
 • จำนวน : 35 ตำแหน่ง
 • รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา


 • วันเวลาและสถานที่ยื่นใบสมัคร
 • เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 7  ถึงวันที่ 18  พฤศจิกายน  2565
 • สมัครทางไปรษณีย์ ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมหลักฐาน การสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)
 • จ่าหน้าซองถึง กองบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนจำแนกตำแหน่ง และประเมินผลกำลังคน
 • ชั้น 16 เลขที่ 90 อาคารกรมสรรพากร ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 • ให้วงเล็บมุมซองจดหมายว่า “สมัครลูกจ้างชั่วคราว” ไปรษณีย์ต้องประทับตรารับจดหมายภายในวันที่ปิดรับสมัคร และใบสมัครจะต้องส่งถึงกรมสรรพากร ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ในเวลาราชการ
 • (เวลา 16.30 น.) หากเกินกำหนดเวลาจะไม่ได้รับพิจารณา ทั้งนี้ รวมถึงใบสมัครที่ไปรษณีย์ลงรับหรือส่งถึงกรมสรรพากร ก่อนวันรับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณา เช่นเดียวกัน

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้
Booking.com
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!