กรมสรรพากร รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี หลายสาขา และ อื่นๆ  / 25 อัตรา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. /สมัคร 20 มีนาคม – 26 เมษายน 2567


  • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

  • ตำแหน่งที่รับสมัคร และเงินเดือนที่จะได้รับ


  • วันเวลาและสถานที่ยื่นใบสมัคร
  • สมัครทางไปรษณีย์ ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)
  • จ่าหน้าซองถึง สำนักงานสรรพากรภาค 2 ส่วนบริหารงานทั่วไปงานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 เลขที่ 2884/1 อาคารมนูญผล 2  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
  • ให้วงเล็บมุมซองจดหมายว่า “สมัครลูกจ้างชั่วคราว” ไปรษณีย์ต้องประทับตรารับจดหมายภายในวันที่ปิดรับสมัคร และใบสมัครจะต้องส่งถึงสำนักงานสรรพากรภาค 2
  • ภายในวันที่ 3  พฤษภาคม 2567 ในเวลาราชการ (เวลา 16.30 น.) หากเกินกำหนดเวลาจะไม่ได้รับพิจารณาทั้งนี้ รวมถึงใบสมัครที่ไปรษณีย์ลงรับหรือส่งถึงสำนักงานสรรพากรภาค 2
  • ก่อนวันรับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณาเช่นเดียวกัน


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่
error: Content is protected !!