Latest:
งาน ราชการงานรัฐวิสาหกิจสมัครงานรัฐวิสาหกิจล่าสุดหางานปวชหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 16 อัตรา ตั้งแต่ วันที่ 25  – 27 พฤศจิกายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 16 อัตรา ตั้งแต่ วันที่ 25  – 27 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียดการรับสมัคร

 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้าง PEA Shop (สัญญาจ้าง 2 ปี)

 

 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยบัญชี (PEA Shop)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณวุฒิเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ทุกสาขา

 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง(ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า)
 • จำนวน 8 อัตรา
 • คุณวุฒิเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ต้องมีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)สาขา ไฟฟ้า , ไฟฟ้ากําลัง

 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง
 • จำนวน 4 อัตรา
 • คุณวุฒิเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ต้องมีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาไฟฟ้า , ไฟฟ้ากําลัง , ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยพัสดุ
 • จำนวน 2 อัตรา
 • คุณวุฒิเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ต้องมีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาบัญชี, พาณิชยการ, การจัดการโลจิสติกส์

 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยบัญชี
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณวุฒิเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ต้องมีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาบัญชี

 • การรับสมัคร สมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุมอาคาร ฝวบ.ชั้น 1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี 86 หมู่ที่ 5 ถนนเพชรบุรี-หาดเจ้าสำราญ ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
 • ตั้งแต่ วันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2563

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!