Latest:
งานราชการสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการหา งาน ราชการหางานปวสหางานพนักงานราชการหางานราชการ

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่ วันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่ วันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2563

รายละเอียดการรับสมัคร

ข้าราชการ

 • ตำแหน่ง นักวิชาการทรัพยากรธรณี
 • เงินเดือน 11,500-12,650 บาท
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.
 • รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต 
 • ตั้งแต่ วันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2563 

พนักงานราชการ

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
 • เงินเดือน 13,800 บาท
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาการจัดการ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การตลาด และการบัญชี
 • รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต 
 • ตั้งแต่ วันที่ 3 – 18 ธันวาคม 2563 

 • รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต  https://otp.thaijobjob.com/
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!