Latest:
งาน ราชการงานราชการสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการหา งาน ราชการหางานป.ตรีหางานปวสหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปวส./ป.ตรี  เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 9 ถึง 13 พฤศจิกายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปวส./ป.ตรี  เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 9 ถึง 13 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียดการรับสมัคร

ส่วนกลาง

 • ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่าในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาการจัดการทั่วไป

ส่วนภูมิภาค

 • ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์
 • ปฎิบัติงาน ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กลุ่มที่ 6 7 10 และ 14
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • จำนวน 4 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการบัญชี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
 • ปฎิบัติงาน ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กลุ่มที่ 6 8 และ 14
 • เงินเดือน 13,800 บาท
 • จำนวน 3 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางการบัญชี ทางการตลาด ทางการเลขานุการ หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการพาณิชย์
 • ปฎิบัติงาน ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กลุ่มที่ 8
 • เงินเดือน 13,800 บาท
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางการบัญชี ทางการตลาด ทางการเลขานุการ หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 • การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต  https://opsmoc.thaijobjob.com/
 • ตั้งแต่ วันที่ 9 ถึง 13 พฤศจิกายน 2563

 

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!