สำนักงานสถิติจังหวัด​​​​​​​​ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี ทุกสาขา หลายจังหวัด ทั่วประเทศ จำนวน 50 กว่าอัตรา

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2564 

 • ตำแหน่งที่รับสมัคร และรายละเอียดการจ้างงาน
 • ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา
 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 • เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้นที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การจัดเก็บข้อมูลและ นับจดโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๖๕ (งานนับจดปี ๒๕๖๔) ภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานสนามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ทุกอำเภอในจังหวัดฉะเชิงเทรา และสามารถ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายได้

 • จังหวัดกำแพงเพชร 
 • จำนวน 5 อัตรา
 • เปิดรับสมัคร 2 – 6 พฤศจิกายน 2563

 • จังหวัดเชียงใหม่
 • จำนวน 29 อัตรา
 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 – 10 พฤศจิกายน 2563

 • จังหวัดตาก
 • จำนวน 3 อัตรา
 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 – 6 พฤศจิกายน 2563

 • จังหวัดนครศรีธรรมราช           
 • จำนวน 14  อัตรา
 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 – 6 พฤศจิกายน 2563

 • จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • จำนวน 6 อัตรา
 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 – 10 พฤศจิกายน 2563

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง  จังหวัด กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


Back To Top
error: Content is protected !!