สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 32 อัตรา ป.ตรี ทุกสาขาและ อื่นๆ สมัคร 15 สิงหาคม – 2 กันยายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 32 อัตรา ป.ตรี ทุกสาขาและ อื่นๆ สมัคร 15 สิงหาคม – 2 กันยายน 2565 

 • ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
 • จำนวน 30 อัตรา (ปฏิบัติงานในสำนักงานพาณิชย์จังหวัด)
 • เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป โดยต้องมีผลสอบผ่านภายในวันปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
 • จำนวน 2 อัตรา (ปฏิบัติงานที่กองกลาง)
 • เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางนิเทศศาสตร์ หรือทางสื่อสารมวลชน
  •  เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยต้องมีผลสอบผ่านภายในวันปิดรับสมัคร

 • การรับสมัคร
 • สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต https://opsmoc.thaijobjob.com
 • ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 2 กันยายน 2565 
กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!