สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ขึ้นไป / เงินเดือน 45000 บาท สมัครตั้ง 24 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ขึ้นไป / เงินเดือน 45000 บาท สมัครตั้ง 24 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2565

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 • ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการเงินการคลัง
 • เงินเดือน : 45000 บาท
 • ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง

 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
 • 1. สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของต่างประเทศหรือในประเทศ คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 • 2. มีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี สำหรับวุฒิปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 12 ปี สำหรับวุฒิปริญญาโท
 • และไม่น้อยกว่า 10 ปีสำหรับวุฒิปริญญาเอกทั้งนี้ ต้องมีหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติหรือมีผลงานที่แสดงถึงความมีประสบการณ์ในลักษณะงานที่จะปฏิบัติ อย่างน้อย 2 ชิ้น

 • การรับสมัคร
 • ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ยื่นเอกสารการสมัครด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) หรือไปรษณีย์แบบตอบรับ (EMS)
 • ไปยังสำนักบริหาร ทรัพยากรบุคคล ชั้น 1 สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
 • ตั้งแต่วันที่ 24กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2565 (ถือวันทำการไปรษณีย์ ต้นทางประทับตรารับจดหมายของผู้สมัครเป็นวันที่ยื่นเอกสารการสมัคร ไม่อนุญาตให้ส่งเอกสารการสมัคร ทางโทรสารหรือไปรษณีย์เอกชน) และดาวน์โหลดเอกสารการสมัครที่เว็บไซต์ของสำนักงานอัยการสูงสุด http://www.ago.go.th หัวข้อ “สมัครงานสมัครสอบ
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ และคุณสมบัติ  ต่อ
[read_more id=”1″ more=”กดตรงนี้” less=”ปิด”]


[/read_more]ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!