สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ป.ตรี ขึ้นไป เงินเดือน 19,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 14 –  20 ธันวาคม 2564 

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง ลูกจ้างโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานรับโทรศัพท์สายด่วน 1676
 • จำนวน 3 อัตรา
 • เงินเดือน 19,500 บาท

 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้อุปกรณ์สำนักงานที่จำเป็นต่องาน ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่าง ๆ เช่น Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint) ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อสืบค้นข้อมูลได้
  • มีทักษะในการเจรจาสื่อสาร การสอบถามข้อมูล การจับประเด็น การให้คำปรึกษา การประสานงาน และการทำงานเป็นทีม
  • มีความรู้รอบตัวและติดตามข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ และสามารถใช้เทคโนโลยีและ นวัตกรรมใหม่ ๆ มาปรับใช้ในการทำงานได้
  • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
  • หากมีประสบการณ์ด้านการให้คำปรึกษา การรับโทรศัพท์ หรือมีทักษะในการ ใช้ภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การรับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครและรายละเอียดการสมัครได้ที่ เว็บไซต์ ww.ombudsman.go.th หัวข้อ ประกาศสำนักงาน รับสมัครสอบลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อเสริมสร้าง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานรับโทรศัพท์สายด่วน 1676 ส่วนตรวจสอบเรื่องร้องเรียนทางดิจิทัล สำนักตรวจสอบเรื่อง ร้องเรียน” และสามารถจัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร เป็น PDF file ตามช่องทาง การรับสมัครดังมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
 • ตั้งแต่ วันที่ 14 –  20 ธันวาคม 2564 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!