สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ป.ตรี ขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 17- 19 ธันวาคม 2564

  • ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.)
  • มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการในการป้องกันและปราบปรามการฉ้อฉล ประกันภัย จำนวน 5 อัตรา ดังนี้

 


  • การสมัคร ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่าง ตั้งแต่วันที่ ๑๓ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น.


  • วิธีการสมัครลูกจ้าง
  • – Download ใบสมัครลูกจ้าง กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและ Attach File ใบสมัคร
  • พร้อมหลักฐานการสมัครส่งมาที่ https://forms.gle/rzXih8LCz5Cp2yRR7
  • หลักฐานที่ใช้ในการสมัครรับรองสำเนาถูกต้องและสแกนเป็นไฟล์ .pdf
  • (1) ใบสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
  • (2) สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์
  • (3) ประวัติส่วนตัว (Resume)

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ใบสมัคร ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!