กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงาน ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือน 18000 ตั้งแต่ วันที่ 10 – 20 กันยายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงาน ปริญญาตรี ทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 10 – 20 กันยายน 2564

รายละเอียดตำแหน่งรับสมัคร

 • ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป
 • กลุ่มงาน ด้านบริหารจัดการกองทุนและกฎหมาย
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ต้องได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

 • ตำแหน่ง นิติกร
 • กลุ่มงาน ด้านบริหารจัดการกองทุนและกฎหมาย
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ต้องได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

 • ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • กลุ่มงาน นโยบาย แผนงานและติดตาม
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  •  ต้องได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

 • การรับสมัคร
 • ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร ตาม QR Code ที่แนบท้ายประกาศ และส่งใบสมัครพร้อมสแกนเอกสารประกอบการรับสมัคร ไปยัง [email protected]
 • ตั้งแต่ วันที่ 10 – 20 กันยายน 2564
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!