แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง MOTORWAY เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี. สมัครทาง email บัดนี้ จนถึง วันที่ 1 พฤษภาคม 2566


  • เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 2 อัตรา
  • ตำแหน่ง : วิศวกรโยธา 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท/เดือน
  • ตำแหน่ง : พนักงานโยธา 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือนรวม : 13,285 บาท (เงินเดือน + ค่าครองชีพ)
  • สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 1 พฤษภาคม 2566

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!