สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี ขึ้นไป เงินเดือน 18000 บาท สมัคร วันที่ 1 – 16 ตุลาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี ขึ้นไป เงินเดือน 18000 บาท สมัคร วันที่ 1 – 16 ตุลาคม 2565

 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร


  • ตำแหน่ง นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย
  • จำนวน 2 อัตรา
  • เงินเดือน 18,000  บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
    • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา วิศกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา หรือทางวิศวกรรมสำรวจ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ หรือภูมิศาสตร์กายภาพ

  • การรับสมัคร
  • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://oae.thaijobjob.com
  • ตั้งแต่ วันที่ 1 – 16 ตุลาคม 2565
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์การรับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!