การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 93 อัตรา / ปวส. และ ป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ / สมัคร 24 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2567


 • MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก พนักงาน MEA และบุคคลผู้พิการ เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน MEA โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

 • รับสมัครกลุ่มบุคคลภายนอก และพนักงาน MEA เพื่อสอบคัดเลือกในคุณวุฒิต่าง ๆ จำนวน 23 คุณวุฒิ รวม 86 อัตรา • คุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษ กำหนดให้ผู้ที่จะได้รับคัดเลือก จะต้องมีผลทดสอบภาษาอังกฤษ (ส่วนบุคคล)
 • ตามเกณฑ์คะแนนแบบใดแบบหนึ่งในรายการ ดังนี้
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน
 • การทำสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
 • การทำสอบภาษาอังกฤษ TU-GET ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน
 • การทำสอบภาษาอังกฤษ IELTS ไม่น้อยกว่า 4.5 คะแนน
 • การทำสอบภาษาอังกฤษ TOEFL Internet Test (iBT) ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน

 • ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถใช้ผลทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งในการสมัคร และติดตามรายละเอียดการประกาศรับสมัคร ได้ที่เว็บไซต์ www.mea.or.th


 • การรับสมัคร
 •  ผู้สมัครสามารถสมัครสอบคัดเลือกได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น โดยสามารถสมัครสอบ
 • ทางระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์พร้อมอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครต่าง ๆ ตามประเภท และรูปแบบที่ กฟน.
 • กำหนด ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน ถึงวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ที่เว็บไซต์ www.mea.or.th หัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่
Back To Top
error: Content is protected !!