กรมการจัดหางาน รับสมัครงาน ปวส. และ ป.ตรี / เงินเดือน 20000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 14 – 30 มิถุนายน 2567


 • กรมการจัดหางาน
 • เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
 • เพื่อปฏิบัติงานในศูนย์บริการทางโทรศัพท์ สายด่วน 1694

 • เจ้าหน้าที่ Call Center จำนวน 2  ตำแหน่ง
 • และล่ามภาษาเมียนมา จำนวน 2 ตำแหน่ง
 • กัมพูชา จำนวน 1 ตำแหน่งภาษาอังกฤษ 1 ตำแหน่ง

 • ตั้งแต่ วันที่ 14 – 30 มิถุนายน 2567

 • คุณสมบัติ
 • สัญชาติไทย
 • เป็นผู้มีสุขภาพดี สมบูรณ์ แข็งแรง มีความประพฤติดี สุภาพเรียบร้อยและไม่เป็นโรคติดต่อชนิดร้ายแรง
 • มีความกระตือรือร้นในการศึกษา คันคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม
 • ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ความกดดัน ควบคุมอารมณ์ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีตำแหน่ง
 • Call Center 2 อัตรา
 • วุฒิ ปวส.
 • อัตราค่าจ้าง 12,000 บาท (Call center)
 • อัตราค่าจ้าง 20,000 บาท (ล่ามภาษา)
 • ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ชั้น 11 กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน ดินแดง กรุงเทพฯ

 • หลักฐานการสมัคร
 • Resume
 • สำเนาวุฒิการศึกษา
 • ส่งทาง e-mail : [email protected]
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-247-9423


 • รายละเอียด ∇
ทางทวิตเตอร์ได้ที่
Back To Top
error: Content is protected !!