องค์การสุรา เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ปริญญาตรี ขึ้นไป ตั้งแต่ วันที่ 12 – 26 มกราคม 2565

 • ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน ระดับ 6
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ปริญญาตรี ในสาขาบัญชี สาขาการเงินและการธนาคาร สาขาบริหารธุรกิจ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน ระดับ 3
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ปริญญาตรี ในสาขาบัญชี สาขาการเงินและการธนาคาร สาขาบริหารธุรกิจ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี ระดับ 3
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ปริญญาตรี ในสาขาการบัญชี

 • การรับสมัคร
 • สมัครทางเว็บไซต์ https://www.liquor.or.th/ 
 • ตั้งแต่ วันที่ 12 – 26 มกราคม 2565
กดเพื่อดูรายละเอียด ใบสมัคร ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
[read_more id=”1″ more=”กดตรงนี้” less=”ปิด”]

 • การรับสมัคร
 • สมัครทางเว็บไซต์ https://www.liquor.or.th/ 
 • ตั้งแต่ วันที่ 12 – 26 มกราคม 2565

 

[/read_more]ทางทวิตเตอร์ได้ที่


 

error: Content is protected !!