กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ หลายตำแหน่ง ป.ตรี หลายสาขา สมัครตั้งแต่บัดนี้ – 25 มกราคม 2565

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขา วิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ได้จำนวนหน่วยกิตวิชาที่เรียนเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตลอดหลักสูตร 4 ปี ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต

 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์บัณฑิต รัฐศาสตร์บัณฑิต หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ๆ
กดเพื่อดูรายละเอียด  ต่อ

[read_more id=”1″ more=”กดตรงนี้” less=”ปิด”]

 • ช่องทางการสมัคร
  1. https://hss.moph.go.th
  2. Email : [email protected]
  3. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ชั้น 7

[/read_more]

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


Back To Top
error: Content is protected !!