• กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน เตรียมจัด JOB EXPO THAILAND 2023 ภายใต้ธีมงาน “คนไทยมีงานทำ คนหางาน งานหาคน” ชวนคนหางานช็อปตำแหน่งงานพร้อมกัน วันที่ 8 – 10 มิถุนายนนี้ ที่ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
  • นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานมีกำหนดจัดงาน JOB EXPO THAILAND 2023 ภายใต้ธีมงาน “คนไทยมีงานทำ คนหางาน งานหาคน” ระหว่างวันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา Hall 100 – 102 กรุงเทพมหานคร และใน 3 จังหวัดใหญ่ ชลบุรี ภูเก็ตและนครราชสีมาในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ เพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คลี่คลาย และสนองความต้องการของประชาชนที่ต้องการมีงานทำ มีอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ตนเอง ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างมั่นคงและยั่งยืนให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และประชาชนทุกคนที่ต้องการมีงานทำ
  • นายสุชาติ กล่าวว่า งาน JOB EXPO ที่จะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้ ถือเป็นมหกรรมการจัดหางานที่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศ เพราะมีการรวบรวมตำแหน่งงานทั้งในประเทศและต่างประเทศไว้มากกว่า 500,000 อัตรา และมีไฮไลท์สำคัญอย่างการเชิญชวนนายจ้าง สถานประกอบการชั้นนำ เกือบ 400 แห่งมารับสมัครและสัมภาษณ์ผู้สมัครงานภายในงาน ควบคู่กับการสัมภาษณ์งานออนไลน์ผ่านระบบ Zoom เพื่ออำนวยความสะดวกให้คนหางานจากทั่วประเทศ ที่ไม่สามารถมาร่วมงานได้ และจากการที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ งานสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางจึงถือเป็นอีกไฮไลท์ที่กระทรวงแรงงานเตรียมไว้ให้กับผู้สูงอายุ และคนพิการ ทั้งงานประจำที่นายจ้างสถานประกอบการยินดีรับผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปี และอาชีพอิสระสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการหารายได้เสริม
  • ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า งาน JOB EXPO THAILAND 2023 มีกิจกรรมที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่กำลังมองหาโอกาสเปลี่ยนงาน ผู้ว่างงาน นักศึกษาจบใหม่ ตลอดจนคนหางานทุกกลุ่มเป้าหมาย อาทิ นิทรรศการเทิดพระเกียรติศาสตร์แห่งพระราชา ศาสตร์แห่งความพอเพียง และโครงการจิตอาสา 904 โคก หนอง นา โมเดล กิจกรรมคนไทยไม่ทิ้งกัน คนหางาน งานหาคน Job Matching กิจกรรม Platform “ไทยมีงานทำ” กิจกรรมรวมใจสร้างงาน สร้างอาชีพ กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานทำ และกิจกรรมส่งเสริม พัฒนา คุณภาพแรงงาน และกลุ่มเปราะบาง โดยแต่ละกิจกรรมกรมการจัดหางานคิดเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของคนหางานแต่ละกลุ่ม ทั้งผู้ที่ต้องการทำงานเต็มเวลา ทำงานพาร์ทไทม์ หรือต้องการก้าวสู่ Start Up เป็นเจ้าของกิจการของตนเอง และยังเตรียมทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการไปหาประสบการณ์ทำงานต่างประเทศ รวมทั้งงานที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบาง
  • “ขอให้ทุกคนที่กำลังมองหางานเตรียมตัวให้พร้อม กรมการจัดหางานมีกำหนดจัดงาน JOB EXPO THAILAND 2023 ระหว่างวันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา Hall 100 – 102 กรุงเทพมหานคร และจะทยอยจัดขึ้นตลอดช่วงเดือนมิถุนายน ในจังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2566 ณ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศรีราชา จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต และจังหวัดนครราชสีมา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2566 ณ โคราชฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว
  • ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1- 10 หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน


ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!