กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 19500/ สมัคร 26 ธันวาคม – 5 มกราคม 2566 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 19500 / สมัคร 26 ธันวาคม – 5 มกราคม 2566


 • ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • เงินเดือน : 19,500 บาท
 • ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรต้องได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
  (1) การออกแบบ การวิเคราะห์ระบบ และการบริหารจัดการฐานข้อมูล
  (2) การศึกษา วิเคราะห์ การวางระบบ การพัฒนาระบบงาน
  (3) การจัดทำแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การขอใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
  (4) การจัดหาระบบข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาระบบ การรวบรวมและปรับปรุงข้อมูล
  เพื่อการประมวลผลการเผยแพร่ข้อมูลให้กับหน่วยงาน
  (5) การจัดทำ และออกแบบระบบงานให้กับส่วนราชการ
  (6) ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  (7) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
 • ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม  ถึงวันที่ 5 มกราคม  2566 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • ทางเว็บไซต์  https://paladmof.thaijobjob.com/
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้Booking.com
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!