สถาบันวิจัยสาธารณสุข รับสมัครผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานเลขานุการผู้บริหาร) ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20 กันยายน 2566


  • ประกาศรับสมัครผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานเลขานุการผู้บริหาร)


  • การรับสมัคร
  • ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.hsr.or.th หรือสแกนตาม QR Code ด้านล่างและส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครมาที่
  • หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ชั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39  ถนนติวานนท์ 14 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
  • โทร. ๐02 027 9701 ต่อ 9032 หรือ Email. [email protected] ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 กันยายน 2566  • ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!