กรมศิลปากร เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อการจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรี ขึ้นไป หลายสาขา เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 14 – 25 ตุลาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมศิลปากร เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อการจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรี ขึ้นไป หลายสาขา เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 14 – 25 ตุลาคม 2564

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง บริหารธุรกิจ เช่น สาขาวิชาการจัดการทั่วไป รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

 • การรับสมัคร 
 • ขอรับใบสมัครและ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักช่างสิบหมู่
 • ตั้งแต่ วันที่ 14 – 25 ตุลาคม 2564
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

 • การรับสมัคร 
 • ขอรับใบสมัครและ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักช่างสิบหมู่
 • ตั้งแต่ วันที่ 14 – 25 ตุลาคม 2564
 • ที่มา : https://www.finearts.go.th/main/view/

 

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!