กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา หลายตำแหน่ง หลายอัตรา เงินเดือน 37680 บาท สมัครตั้งแต่ 25 – 29 ตุลาคม 2564

 • สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 • ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มงาน เชี่ยวชาญเฉพาะ
 • อัตราว่าง 1 อัตรา
 • สังกัด กลุ่มตรวจสอบภายใน สป.
 • ค่าตอบแทน 37680 บาท

 • ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย
 • กลุ่มงาน เชี่ยวชาญเฉพาะ
 • อัตราว่าง 1 อัตรา
 • สังกัด กองกฎหมาย
 • ค่าตอบแทน 37680 บาท

 •  ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกำลังคนทางการพยาบาล
 • กลุ่มงาน เชี่ยวชาญเฉพาะ
 • อัตราว่าง 1 อัตรา
 • สังกัด กองการพยาบาล
 • ค่าตอบแทน 37680 บาท

 •  ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์การส่งเสริมป้องกันสุขภาพ
 • กลุ่มงาน เชี่ยวชาญเฉพาะ
 • อัตราว่าง 1 อัตรา
 • สังกัด กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
 • ค่าตอบแทน 37680 บาท

 • ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ
 • สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต
 • ตั้งแต่วันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2564 ทางเว็บไซต์ https://moph.thaijobjob.com
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


Back To Top
error: Content is protected !!