สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. สมัครได้ / เงินเดือน 15000  / สมัครออนไลน์ 8 ถึง 28 พฤศจิกายน 2566


 • รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
 • ตำแหน่งนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
 • เงินเดือนที่จะได้รับ อัตราเงินเดือน ระหว่าง 15000 – 16500 บาท
 • จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก จำนวน 28 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ผู้สมัครสอบต้องได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่น
 • ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศว หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ.ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 • กรณีที่ผู้สมัครสอบไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่นการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. เมื่อสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแล้ว จะต้องสมัครสอบความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่าง ๆ ประจำปี ๒๕๖๗ (ภาค ก. พิเศษ) ครั้ง ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบระหว่างวันที่ 12 – 18 ธันวาคม 2566

 • การรับสมัครสอบ
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน ถึงวันที่  28 พฤศจิกายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์ https://fda.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “สมัครสอบออนไลน์”


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!