Latest:
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2567สมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการหา งาน ราชการหางานป.ตรีหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 200 อัตรา / บรรจุทั่วประเทศ / สมัคร 25 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน 2566

กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 200 อัตรา / บรรจุทั่วประเทศ / สมัคร 25 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน 2566


 • รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมที่ดิน


 • กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมที่ดิน

 • ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน
 • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • จำนวน 67 อัตรา

 • ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน
 • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 • จำนวน 133 อัตรา

 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา
 • หรือสาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง
 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

 • ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต
 • ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2566 – 14 พฤศจิกายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • เว็บไซต์ https://dol.thaijobjob.com

 • ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. สมัครได้  / มีเปิดสอบภาค.ก พิเศษ


 • ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.  ภายในวันประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ แลละ ลิงก์สมัครสอบ ต่อ

กดตรงนี้


 • ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!