กรมการศาสนา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ หลายอัตรา สมัครตั้งแต่ 26 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2564

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
 • เงินเดือน : 18,000 บาท
 • ประเภท : บริหารทั่วไป
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีในสาชาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการศาสนพิธี
 • เงินเดือน : 18,000 บาท
 • ประเภท : บริหารทั่วไป
 • จำนวน : 12 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีทุกสาขา

 • การรับสมัคร
 • รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
 • ไม่เว้น วันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ www.drago.th หัวข้อ “การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมการศาสนา” หรือ https://dra.thaijobjob.com
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!