Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งานบริษัทงานบริษัท 2566หางานบริษัทหางานบริษัท 2566หางานป.ตรีหางานป.โทหางานปวส

บางจาก คอร์ปอเรชัน เปิดรับสมัครงาน ปวส และ ป.ตรี ขึ้นไป หลายสาขา หลายตำแหน่ง (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

บางจาก คอร์ปอเรชัน เปิดรับสมัครงาน ปวส และ ป.ตรี ขึ้นไป หลายสาขา หลายตำแหน่ง

รายละเอียดการรับสมัคร
 • บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ตำแหน่ง ” วิศวกร (Engineer) “

 • บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ตำแหน่ง ” วิศวกร/Mechanical Engineer “

 • บริษัท วินโนหนี้ จำกัด (Winnonie) บริษัทในเครือบางจากฯ
 • ตำแหน่ง ” ผู้บริหารฝ่ายเทคโนโลยี (Chief Executive Technology) “

 • บริษัท วินโนหนี้ จำกัด (Winnonie) บริษัทในเครือบางจากฯ
 • ตำแหน่ง ” ผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ (Chief Operating Officer) “

 • บริษัท วินโนหนี้ จำกัด (Winnonie) บริษัทในเครือบางจากฯ
 • ตำแหน่ง ” วิศวกร (Engineer)

 • บริษัท วินโนหนี้ จำกัด (Winnonie) บริษัทในเครือบางจากฯ
 • ตำแหน่ง ” ช่างเทคนิค

 • บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจํากัด (มหาชน)
 • รับสมัครงานสําหรับตําแหน่ง ′′ การสื่อสารการตลาด ′′

 • บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ตำแหน่ง ” SAP System Analyst/นักวิเคราะห์ระบบ SAP “

 • บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ตำแหน่ง ” Accountant (Fixed Asset & Inventory) “

 • บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด (บริษัทในเครือบางจากฯ)
 • ” ตำแหน่ง: พนักงานปฏิบัติการฝ่ายผลิต (Operator) “
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!