บางจาก คอร์ปอเรชัน เปิดรับสมัครงาน ปวส และ ป.ตรี ขึ้นไป หลายสาขา หลายตำแหน่ง

รายละเอียดการรับสมัคร
 • บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ตำแหน่ง ” วิศวกร (Engineer) “

 • บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ตำแหน่ง ” วิศวกร/Mechanical Engineer “

 • บริษัท วินโนหนี้ จำกัด (Winnonie) บริษัทในเครือบางจากฯ
 • ตำแหน่ง ” ผู้บริหารฝ่ายเทคโนโลยี (Chief Executive Technology) “

 • บริษัท วินโนหนี้ จำกัด (Winnonie) บริษัทในเครือบางจากฯ
 • ตำแหน่ง ” ผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ (Chief Operating Officer) “

 • บริษัท วินโนหนี้ จำกัด (Winnonie) บริษัทในเครือบางจากฯ
 • ตำแหน่ง ” วิศวกร (Engineer)

 • บริษัท วินโนหนี้ จำกัด (Winnonie) บริษัทในเครือบางจากฯ
 • ตำแหน่ง ” ช่างเทคนิค

 • บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจํากัด (มหาชน)
 • รับสมัครงานสําหรับตําแหน่ง ′′ การสื่อสารการตลาด ′′

 • บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ตำแหน่ง ” SAP System Analyst/นักวิเคราะห์ระบบ SAP “

 • บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ตำแหน่ง ” Accountant (Fixed Asset & Inventory) “

 • บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด (บริษัทในเครือบางจากฯ)
 • ” ตำแหน่ง: พนักงานปฏิบัติการฝ่ายผลิต (Operator) “
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!