กรมทางหลวง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปวส. และ ปริญญาตรี เปิดรับสมัคร 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2565 (คลิกดูรายละเอียด)

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 • เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ สำนักงานควบคุมน้ำหนัก กรมทางหลวง

 • ตำแหน่ง : วิศวกรโยธา 1 อัตรา
 • คุณสมบัติ
  – มีสัญชาติไทย
  – มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ขึ้นไป ผ่านการเกณฑ์ทหาร
  – เพศ : ชาย หรือ หญิง
  – การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิศวกรรมโยธา
  (กรณี ) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  – ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษา และไม่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติด

 •  ตำแหน่ง : พนักงานโยธา 2 อัตรา
 • คุณสมบัติ
  – มีสัญชาติไทย
  – มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ขึ้นไป ผ่านการเกณฑ์ทหาร
  – เพศ : ชาย หรือ หญิง
  – การศึกษา ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ขึ้นไป หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
  ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง
  – ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษา และไม่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติด

 • ตำแหน่ง : นิติกร 1 อัตรา
  คุณสมบัติ
  – มีสัญชาติไทย
  – มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ขึ้นไป ผ่านการเกณฑ์ทหาร
  – เพศ : ชาย หรือ หญิง
  – การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขานิติศาสตร์
  – ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษา และไม่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติด

 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
  คุณสมบัติ
  – มีสัญชาติไทย
  – มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ขึ้นไป ผ่านการเกณฑ์ทหาร
  – เพศ : ชาย หรือ หญิง
  – การศึกษา ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
  ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
  – ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษา และไม่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติด

 • ติดต่อสมัครงานที่ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง
 • งานพัสดุและสัญญา อาคาร 7 ชั้น 3 โทร.02-354-6668 ต่อ 26410, 26411
 • เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์
 • เวลาราชการตั้งแต่ 8.30 น.- 16.30 (เว้นวันหยุดราชการ)

 • เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาสมัคร
  1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  4. สำเนาแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ฉบับ
  5. ใบเปลี่ยนชื่อ (กรณีมีการเปลี่ยน ชื่อ – นามสกุล) จำนวน 1 ฉบับ

กดเพื่อดูรายละเอียด  ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
[read_more id=”1″ more=”กดตรงนี้” less=”ปิด”]

[/read_more]ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!