ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ (รัฐวิสาหกิจ) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ป.ตรี หลายสาขา /เงินเดือน 18000 สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

 • ประกาศบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
 • เรื่อง รับสมัครพนักงานตำแหน่ง
 • เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ส่วนตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา

 • มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิชาด้านบัญชี คอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านตรวจสอบภายใน หรือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในอย่างน้อย 2 ปี
 • อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 18,000 บาท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้สมัคร และโครงสร้างเงินเดือนของ ธพส.

 • กําาหนดเวลาและสถานที่รับสมัคร
 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
 • สมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครด้วยไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ที่ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
 • เลขที่ 120 อาคารธนพิพัฒน์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
 • ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ระหว่างเวลา 08.30-17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ [email protected]
 • สมัครทางเว็บไซต์ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (www.dad.co.th) หัวข้อ“สมัครงาน”สอบถามรายละเอียดการสมัครงานได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2142 2285
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์การรับสมัคร  ต่อ

[read_more id=”1″ more=”กดตรงนี้” less=”ปิด”]

[/read_more]ทางทวิตเตอร์ได้ที่


Back To Top
error: Content is protected !!