กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 18000 / สมัคร 3 – 31  พฤษภาคม 2567


 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายใน
 • เงินเดือน  18000 บาท
 • ประเภท  บริหารทั่วไป
 • จำนวน  2 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี

 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับปริญญาตรีหรือปริญญโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ หรือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาวิชาอื่นที่ ก.พ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งนี้ได้ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 – 31 พฤษภาคม 2567  ในวันและเวลาราชการ
 • โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว์ โทรศัพท์ 0 2 6 5 3 4 4 4 4  ต่อ 1 2 1 2 – 1 2 13 หรือ0 2 6 5 3 4 9 0 6
 • โดยผู้ที่ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซด์ https://audit.dld.go.th  หรือ เว็บไชค์กรมปศุสัตว์ www.dld.go.th
 • (หัวข้อ ข่าวรับสมัครงาน ปีงบประมาณ 2567 )
 • ผู้ที่ประสงค์จะสมัครด้วยตนเอง ยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมปศสัตว์  (ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 6 ) ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ  10400 ในวันและเวลาราชการ
 • ผู้ที่ประสงค์จะสมัครทางไปรษณีย์สามารถจัดส่งใบสมัคร พร้อมแนบหลักฐาน และรับรองความถูกต้องทุกฉบับให้ครบถ้วน ถึงกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว์ เลขที่ 69/1 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400 (วงเล็บมุมซอง “สมัครสอบ”) ซึ่งการจัดส่งทางไปรษณีย์จะถือว่ารับเอกสารในวันเวลาที่สำนักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์ ลงทะเบียนรับเอกสาร ภายในวันศุกร์ที่ 31  พฤษภาคม 2567 ในเวลาราชการ


 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ
กดตรงนี้


ทางทวิตเตอร์ได้ที่
error: Content is protected !!