กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี ขึ้นไป ตั้งแต่ 4 – 15 ธันวาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

 • ตำแหน่งที่จ้าง ช่วยปฏิบัติงานบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
 • จำนวน 35000 บาท
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี บริบูรณ์
 • มีประสบการณ์ในการดูแลฐานชมูล และ/หรือมีความรู้ด้าน WEB Application อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถด้าน Programming Database และสามารถใช้เครื่องมือ/เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย
 • มีความรู้และความสามารถในการใช้ระบบปฏิบัติการ Windows , Linux และ Unix 5.
 • มีสามารถในการวิเคราะห์ ออกแบบระบบงาน และพัฒนาระบบด้วย MySQL. Database ได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้งการพูด อ่าน และเขียนได้ในระดับเบื้องต้นได้

 


 • ตำแหน่งที่จ้าง ช่วยปฏิบัติงานเทคโนโลยีดิจิทัล
 • จำนวน 18000 บาท
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี บริบูรณ์
 • มีความรู้ความสามารถในการเขียนโปรแกรมได้หลายภาษา และสามารถใช้เครื่องมือ/เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย

 • ตำแหน่งที่จ้าง ช่วยปฏิบัติงานเทคโนโลยีดิจิทัล
 • จำนวน 18000 บาท
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์
 • มีความรู้ความสามารถในการเขียนโปรแกรมได้หลายภาษา และสามารถใช้เครื่องมือ/เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย

 •  การรับสมัคร
 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร
 • ได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป
 • กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ชั้น 6 อาคาร 6 ชั้น กรมกิจการเด็กและเยาวชน   ถ.นิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 • ระหว่างวันที่ 4 – 15  ธันวาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30  น. (ในวันและเวลาราชการ)
 • ยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] พร้อมแนบไฟล์หลักฐานการสมัคร ระหว่างวันที่ 4 – 15 ธันวาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง
 • โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร และผู้สมัครสามารถสมัครได้ 1 ตำแหน่งเท่านั้น

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ และคุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!