Latest:
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2567ราชการสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2567หา งาน ราชการหางานป.ตรีหางานป.โทหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2567หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ  ป.ตรี/ป.โท หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 20,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 30 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2563

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ  ป.ตรี/ป.โท หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 20,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 30 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2563

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ศึกษามาตรการและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ภายในประเทศ  
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 – 20,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ในสาขาวิชาการเงิน บริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า

 • การรับสมัคร 
 • สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานพัฒนามาตรการและกลไก กองประสานการจัดการและเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้น 16 อาคารทิปโก้ 2 ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ
 • ตั้งแต่ วันที่ 30 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2563
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!