กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา หลายอัตรา ส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค สมัครวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 – 14 ธันวาคม 2564

 • เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปประจำกรมการกงสุลหรือหน่วยงานของกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต

 • ตำแหน่งที่บรรจุและแต่งตั้ง

 • ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี

 • เงินเดือน เดือนละ 15000


 • ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • ผู้สมัครสอบต้องได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
 • (ในกรณีที่ยังไม่ได้รับปริญญาบัตร ให้ใช้หนังสือจากสถาบันการศึกษาที่รับรองว่าสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีภายในวันปิดรับสมัคร)
 • สำหรับผู้ที่ศึกษาระดับปริญญาตรี 5 ปี ต่อเนื่อง จะต้องนำลำเนาอนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพร้อมระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับอนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงมายืนด้วย

 • การรับสมัคร
 • เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2564 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • ที่เว็บไซต์ https://consular.thaijobjob.com หัวข้อ “สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!