กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวส./ป.ตรี เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวส./ป.ตรี เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เตรียมจ้างอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 15,000 คน (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เตรียมจ้างอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 15,000 คน (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

เปิดสอบราชการและรัฐวิสาหกิจ 1,000 กว่าอัตรา หลายตำแหน่ง ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท ประจำเดือน กันยายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

  เปิดสอบราชการ

Read more

กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปวช./ป.ตรี เงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 8 กันยายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมบัญชีกลาง เปิดรับ

Read more

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปวช / ปริญญาตรี หลายอัตรา หลายสาขาวิชา ตั้งแต่ 18 – 31 สิงหาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปวช / ปริญญาตรี หลายอัตรา หลายสาขาวิชา ตั้งแต่ 18 – 31 สิงหาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

องค์การจัดการน้ำเสีย เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ปริญญาตรี ขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 21,250 บาท ตั้งแต่ 17 สิงหาคม ถึง 11 กันยายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

องค์การจัดการน้ำเสีย

Read more

กรมศิลปากร เปิดคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา หลายอัตรา ตั้งแต่ 5 – 17 สิงหาคม 2563 (รายละเออียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมศิลปากร เปิดคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา หลายอัตรา ตั้งแต่ 5 – 17 สิงหาคม 2563 (รายละเออียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส.ทุกสาขา เงินเดือนสูงสุด 12,650 บาท ตั้งแต่ 10 สิงหาคม – 2 กันยายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กระทรวงการคลัง เปิดร

Read more

กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา ปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 7 สิงหาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา ปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 7 สิงหาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สถานบินพลเรือน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือน สุงสุด 30,890 บาท ตั้งแต่ 16 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถานบินพลเรือน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือน สุงสุด 30,890 บาท ตั้งแต่ 16 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more
error: Content is protected !!