เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน สมัคร 2 – 16 มกราคม 2567


  • ประกาศเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
  • เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
  • ด้วยเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเขียงใหม่ ประสงค์จะดำเนินการ
  • รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • ตำแหน่งที่รับสมัคร และ รายละเอียด ∇


 ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 Back To Top
error: Content is protected !!