อบต.ฝายแก้ว เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา เปิดรับสมัคร 8 – 16 มีนาคม 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

อบต.ฝายแก้ว เปิดรับส

Read more

ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดน่าน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ตำแหน่งงานว่างในจังห

Read more

โรงพยาบาลน่าน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและพนักงานชั่วคราว 6 อัตรา เปิดรับสมัครในวันที่ 13 – 26 กุมภาพันธ์ 2561(รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

โรงพยาบาลน่าน รับสมั

Read more

อบต. ศรีภูมิ จังหวัดน่าน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 2 อัตรา เปิดรับสมัคร 12 – 20 กุมพาพันธ์ 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

อบต. ศรีภูมิ จังหวัด

Read more

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดน่าน เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 19 -23 กุมพาพันธ์ 2561(รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สวัสดิการและคุ้มครอง

Read more

เทศบาลนครลำปาง ประกาศรับสมัครและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้าง จำนวน 46 อัตรา วันที่ 19 – 27 กุมภาพันธ์ 2561(รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

เทศบาลนครลำปาง ประกา

Read more

มณฑลทหารบกที่ ๓๘ ค่ายสุริยพงษ์ รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา วันที่ 2 -16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561(รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

มณฑลทหารบกที่ ๓๘ ค่า

Read more

กรมชลประทาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 368 อัตรา เปิดรับสมัคร 8 – 14 กุมพาพันธ์ 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมชลประทาน รับสมัคร

Read more

เทศบาลเมืองน่าน เปิดรับสมัครพนักงานทั่วไป จำนวน 8 อัตรา ในวันที่ 9 – 20 กุมพาพันธ์ 2561 (รายละเอียดตกดเข้าไปอ่าน)

เทศบาลเมืองน่าน เปิด

Read more
error: Content is protected !!