ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ป.ตรี ขึ้นไป / หลายสาขา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ธนาคารกรุงไทย เปิดรั

Read more

ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ หลายตำแหน่ง หลายอัตรา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิว

Read more

กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ปริญญาตรี ขึ้นไป เงินเดือน 18000 บาท สมัคร 14 – 25 มีนาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กองทุนสงเคราะห์เกษตร

Read more

การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 55 อัตรา ปวส./ป.ตรี/ป.โท ตั้งแต่ วันที่ 16 – 22 มีนาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การไฟฟ้านครหลวง เปิด

Read more

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง หลายตำแหน่ง ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี ทุกสาขาและอื่นๆ ตั้งแต่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมธนารักษ์ เปิดรับส

Read more

สถาบันทันตกรรม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ตั้งเต่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันทันตกรรม เปิดร

Read more

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ  820 อัตรา หลายตำแหน่ง หลายจังหวัด (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานสาธารณสุขจัง

Read more

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน ปวส. / ป.ตรี ทุกสาขา อื่นๆ หลายตำแหน่ง หลายอัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 13 – 24 ธันวาคม 2564

สำนักงานคณะกรรมการดิ

Read more

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ ปริญญาตรี ขึ้นไป เงินเดือน 17,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 10 สิงหาคม – 3 กันยายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันระหว่างประเทศเ

Read more

สำนักงาน ก.พ. (OCSC) แจกตัวอย่างแบบทดสอบ ก.พ. ระดับ ปวช./ปวส./อนุปริญญา/ปริญญาตรี/ปริญญาโท

สำนักงาน ก.พ. (OCSC) แจกตัวอย่างแบบทดสอบ ก.พ. ระดับ ปวช./ปวส./อนุปริญญา/ปริญญาตรี/ปริญญาโท

Read more
error: Content is protected !!