สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ ปริญญาตรี ขึ้นไป เงินเดือน 17,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 10 สิงหาคม – 3 กันยายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันระหว่างประเทศเ

Read more

สำนักงาน ก.พ. (OCSC) แจกตัวอย่างแบบทดสอบ ก.พ. ระดับ ปวช./ปวส./อนุปริญญา/ปริญญาตรี/ปริญญาโท

สำนักงาน ก.พ. (OCSC) แจกตัวอย่างแบบทดสอบ ก.พ. ระดับ ปวช./ปวส./อนุปริญญา/ปริญญาตรี/ปริญญาโท

Read more

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ 386 อัตรา/ทุกจังหวัดทั่วประเทศ/ไม่ต้องผ่านภาค ก ของ กพ/เงินเดือน 18000 เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ วันที่ 12 -16 กรกฎาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานการปฏิรูปที่

Read more

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงาน ปริญญาตรี หลายสาขา เงินเดือน 17,250 บาท ตั้งแต่ วันที่ 8 – 25 มิถุนายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักการแพทย์ กรุงเท

Read more

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครลูกจ้างเฉพาะงาน วุฒิ มัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งแต่ วันที่ 15 – 25 มิถุนายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การรถไฟแห่งประเทศไทย

Read more

สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ปริญญาตรี ขึ้นไป (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันส่งเสริมการวิเ

Read more

กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 75 อัตรา ปวส./ป.ตรี ทุกสาขา และอิ่นๆ เงินเดือนสูงสุด 16,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 4 – 24 มิถุนายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมป่าไม้ เปิดรับสมั

Read more

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครบุคคลเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายจังหวัด หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ม.3/ปวส./ป.ตรี ทุกสาขา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ธนาคารกรุงไทย เปิดรั

Read more

สำนักงาน ป.ย.ป. เปิดรับสมัครลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ปวส. / ป.ตรี ขึ้นไป ทุกสาขา เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สำนักงาน ป.ย.ป. เปิด

Read more

เทศบาลเมืองน่าน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปวช./ปวส./ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 23 ธันวาคม – 5 มกราคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

เทศบาลเมืองน่าน เปิด

Read more
error: Content is protected !!