สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราฃการ ปวส. ขึ้นไป หลายตำแหน่ง เงินเดือนสูงสด 12650 บาท ตั้งแต่ วันที่ 8 – 28 กันยายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานเศรษฐกิจการเ

Read more

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปวส./ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือนสูงสุด 15000 บาท เปิดรับสมัคร 29 สิงหาคม – 14 กันยายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานปลัดกระทรวงค

Read more

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ป.ตรี ขึ้นไป / หลายสาขา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ธนาคารกรุงไทย เปิดรั

Read more

การยางแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อปฏิบัติงาน ปริญญาตรี ตั้งแต่ บัดนี้ – 15 มิถุนายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การยางแห่งประเทศไทย

Read more

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายอัตรา หลายจังหวัด (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

องค์การบริหารส่วนจัง

Read more

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ม.ต้น/ปวช./ปวส. ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. สมัคร 1 – 8 มิถุนายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กองบัญชาการกองทัพไทย

Read more

ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ หลายตำแหน่ง หลายอัตรา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิว

Read more

กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ปริญญาตรี ขึ้นไป เงินเดือน 18000 บาท สมัคร 14 – 25 มีนาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กองทุนสงเคราะห์เกษตร

Read more

การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 55 อัตรา ปวส./ป.ตรี/ป.โท ตั้งแต่ วันที่ 16 – 22 มีนาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การไฟฟ้านครหลวง เปิด

Read more

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง หลายตำแหน่ง ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี ทุกสาขาและอื่นๆ ตั้งแต่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมธนารักษ์ เปิดรับส

Read more
error: Content is protected !!