องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว เปิดรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13-21 มิถุนายน 2561(รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

องค์การบริหารส่วนตำบ

Read more

ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดน่าน เดือนมิถุนายน 2561 โดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน

ตำแหน่งงานว่างในจังห

Read more

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 21 – 29 มิ.ย.2561(รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานสาธารณสุขจัง

Read more

ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดน่าน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงาน จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-15 มิถุนายน 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ศูนย์ดำรงธรรม จังหวั

Read more

สำนักงานคลังจังหวัดน่าน รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา สมัครด้วยตนเอง 21 -28 พฤษภาคม 2561(รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานคลังจังหวัดน

Read more

สำนักงาน กศน. จังหวัดน่าน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร จำนวน 1 อัตรา ในวันที่ 21 – 31 พฤษภาคม 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงาน กศน. จังหวั

Read more

โรงเรียนน่านปัญญานุกูล รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัคร 7 – 13 พฤษภาคม 2561(รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

โรงเรียนน่านปัญญานุก

Read more

โรงเรียนนาหมื่น รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา วันที่ 2 – 8 พฤษภาคม 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

โรงเรียนนาหมื่น รับส

Read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานธุรการ จำนวน 6 อัตรา เปิดรับสมัคร 30 เมษายน – 6 พฤษาคม 2561(รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานเขตพื้นที่กา

Read more

อบต.ฝายแก้ว เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา เปิดรับสมัคร 8 – 16 มีนาคม 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

อบต.ฝายแก้ว เปิดรับส

Read more
error: Content is protected !!