fbpx

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว 151 อัตรา วันที่ 13 – 24 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว 151 อัตรา วันที่ 13 – 24 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

ทีโอที(TOT) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน ปริญญาตรี หลายสาขา ตั้งแต่บัดนี้ 19 มิถุนายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ทีโอที(TOT) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน ปริญญาตรี หลายสาขา ตั้งแต่บัดนี้ 19 มิถุนายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ป.ตรี ทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 มิถุนายน 2563 ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ป.ตรี ทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 มิถุนายน 2563 ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สำนักงาน ก.พ. (OCSC) แจกตัวอย่างแบบทดสอบ ก.พ. ระดับ ปวช./ปวส./อนุปริญญา/ปริญญาตรี/ปริญญาโท

สำนักงาน ก.พ. (OCSC) แจกตัวอย่างแบบทดสอบ ก.พ. ระดับ ปวช./ปวส./อนุปริญญา/ปริญญาตรี/ปริญญาโท

Read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างเหมาบริการ หลายอัตรา (รายละเอียดตำแหน่งและจังหวัดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างเหมาบริการ หลายอัตรา (รายละเอียดตำแหน่งและจังหวัดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มี ป.ตรี ทุกสาขา) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวส และ ปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่ 25 พฤษภาคม ถึง 29 พฤษภาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มี ป.ตรี ทุกสาขา) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวส และ ปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่ 25 พฤษภาคม ถึง 29 พฤษภาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (มี ป.ตรี ทุกสาขา) หลายจังหวัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ปริญญาตรี ทุกสาขาและอื่นๆ หลายจังหวัด (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กระทรวงการพัฒนาสังคม

Read more

กรมการขนส่งทางบก (มี ป.ตรี ทุกสาขา) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวช./ปวส./ป.ตรี หลายสาขา หลายอัตรา สมัครตั้งแต่ 30 มีนาคม – 16 เมษายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการขนส่งทางบก (มี ป.ตรี ทุกสาขา) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวช./ปวส./ป.ตรี หลายสาขา หลายอัตรา สมัครตั้งแต่ 30 มีนาคม – 16 เมษายน 2563

Read more

โรงพยาบาลหลายจังหวัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการและพนักงานจ้าง ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี หลายอัตรา หลายจังหวัด ( รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

โรงพยาบาลหลายจังหวัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการและพนักงานจ้าง หลายอัตรา หลายจังหวัด( รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

เปิดสอบราชการหลายอัตรา วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท ประจำเดือน มีนาคม 2563

เปิดสอบราชการหลายอัตรา วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท ประจำเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563

Read more
error: Content is protected !!