กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริหาร หลายตำแหน่ง / หลายอัตรา / ปริญญาตรี หลายสาขา / เงินเดือน 20000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่บัดนี้ – 16 มิถุนายน 2566

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริหาร หลายตำแหน่ง / หลายอัตรา / ปริญญาตรี หลายสาขา / เงินเดือน 20000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่บัดนี้ – 16 มิถุนายน 2566

Read more

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขา / 5 อัตรา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ / สมัคร 6 – 9 มิถุนายน 2566 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานนโยบายและยุท

Read more

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา / หลายอัตรา / เงินเดือนสูงสุด 22750 บาท / สมัคร 25 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2566 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา / หลายอัตรา / เงินเดือนสูงสุด 22750 บาท / สมัคร 25 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2566 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา ปวส. และ ป.ตรี สมัครบัดนี้ ถึง 4 มกราคม 2566 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานเลขาธิการสภา

Read more

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 7 อัตรา ปวส./ป.โท หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 17,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 19 ตุลาคม – 21 พฤศจิกายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานเศรษฐกิจอุตส

Read more

กรมประมง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวช./ปวส./ป.ตรี ขึ้นไป หลายอัตรา หลายจังหวัด เงินเดือนสูงสุด 18000 บาท (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมประมง เปิดรับสมัค

Read more

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 13 อัตรา ม.3/ปวส./ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 23,430 บาท ตั้งแต่ วันที่ 26 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพ

Read more

กรมทรัพยากรธรณี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 10 อัตรา / หลายตำแหน่ง  ปวส. และ ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 19500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 31 ตุลาคม -11 พฤศจิกายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมทรัพยากรธรณี เปิด

Read more

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราฃการ ปวส. ขึ้นไป หลายตำแหน่ง เงินเดือนสูงสด 12650 บาท ตั้งแต่ วันที่ 8 – 28 กันยายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานเศรษฐกิจการเ

Read more

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปวส./ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือนสูงสุด 15000 บาท เปิดรับสมัคร 29 สิงหาคม – 14 กันยายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานปลัดกระทรวงค

Read more
error: Content is protected !!