fbpx

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครบุคคลเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายจังหวัด หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ม.3/ปวส./ป.ตรี ทุกสาขา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ธนาคารกรุงไทย เปิดรั

Read more

สำนักงาน ก.พ. (OCSC) แจกตัวอย่างแบบทดสอบ ก.พ. ระดับ ปวช./ปวส./อนุปริญญา/ปริญญาตรี/ปริญญาโท

สำนักงาน ก.พ. (OCSC) แจกตัวอย่างแบบทดสอบ ก.พ. ระดับ ปวช./ปวส./อนุปริญญา/ปริญญาตรี/ปริญญาโท

Read more

สำนักงาน ป.ย.ป. เปิดรับสมัครลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ปวส. / ป.ตรี ขึ้นไป ทุกสาขา เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สำนักงาน ป.ย.ป. เปิด

Read more

เทศบาลเมืองน่าน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปวช./ปวส./ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 23 ธันวาคม – 5 มกราคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

เทศบาลเมืองน่าน เปิด

Read more

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวส./ป.ตรี เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวส./ป.ตรี เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เตรียมจ้างอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 15,000 คน (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เตรียมจ้างอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 15,000 คน (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

เปิดสอบราชการและรัฐวิสาหกิจ 1,000 กว่าอัตรา หลายตำแหน่ง ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท ประจำเดือน กันยายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

  เปิดสอบราชการ

Read more

กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปวช./ป.ตรี เงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 8 กันยายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมบัญชีกลาง เปิดรับ

Read more

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปวช / ปริญญาตรี หลายอัตรา หลายสาขาวิชา ตั้งแต่ 18 – 31 สิงหาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปวช / ปริญญาตรี หลายอัตรา หลายสาขาวิชา ตั้งแต่ 18 – 31 สิงหาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

องค์การจัดการน้ำเสีย เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ปริญญาตรี ขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 21,250 บาท ตั้งแต่ 17 สิงหาคม ถึง 11 กันยายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

องค์การจัดการน้ำเสีย

Read more
error: Content is protected !!