มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน รับสมัครงาน / สมัคร 1 – 8 กุมภาพันธ์ 2567


  • สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  • มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่างพนักงานขับรถยนต์
  • จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 8,690 บาท
  • เพื่อปฏิบัติงานขับรถยนต์ส่วนกลาง รถยนต์ปิกอัพ รถตู้ บริการให้กับบุคลากรของหน่วยงาน อำนวยความสะดวกในการรับส่งไปปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างๆ
  • ทั้งภายใน และนอกจังหวัด รวมทั้งงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  • รายละเอียดฉบับเต็ม ∇
 

 ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!