BTS เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายอัตรา หลายตำแหน่ง ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ


 • เจ้าหน้าที่สถานี ( สายสีชมพู – สายสีเหลือง )
 • คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุไม่เกิน 28 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทน และมีใจรักงานบริการ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ (โดยบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดให้)
 • สามารถไปปฏิบัติหน้าที่ตามสถานีต่างๆ ได้ (โดยบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดให้)โปรดแนบรูปถ่ายปัจจุบัน

 • เจ้าหน้าที่งานรถไฟฟ้า ( สายสีชมพู – สายสีเหลือง )
 • คุณสมบัติ
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีสุขภาพแข็งแรง ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม.ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานเช่น ตาบอดสี, ตาบอดกลางคืน,โรคลมชัก, โรคระบบเลือด, โรคความดัน,โรคหัวใจ, โรคระบบประสาท ฯลฯ
 • มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ มีวินัยสูง จิตใจมั่นคง และอดทนต่อภาวะกดดันได้ดี
 • สามารถทำงานเป็นกะ (เช้า บ่าย ดึก) ได้ และพร้อมจะปฏิบัติหน้าที่ตามจุดเข้าทำงาน (TrainCrew Point) ที่ทางบริษัทฯ กำหนด

 • นายสถานี ( สายสีชมพู – สายสีเหลือง )
 • คุณสมบัติ
 • เพศชาย / หญิง อายุ 28 -40 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์การทำงาน 5 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะความเป็นผู้นำ  มีใจรักงานบริการ  มีทัศนคติดี และมีทักษะในการสื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์ดี
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้  มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถทำงานภายใต้ความกดดัน

 • ผู้ช่วยนายสถานี ( สายสีชมพู – สายสีเหลือง )
 • คุณสมบัติ
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์การทำงาน 3 ปี ขึ้นไป
 • มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ และตรงเวลา
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MicrosoftOffice ได้
 • สามารถทำงานเป็นกะ และสามารถไปปฏิบัติหน้าที่ตามสถานีต่างๆ ได้

 • Civil Engineer
 • Qualification
 • Bachelor’s degree of Civil Engineering or equivalent.
 • 1-5 years work experience in related field.
 • Strong technical and analytical skills.
 • Good interpersonal, communication and presentation skills0
 • Good command of written and spoken English.
 • Computer literacy in Microsoft Office Suite.

 • ช่างเทคนิคซ่อมบำรุง
 • คุณสมบัติ
 • อายุ 25-40ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. สาขา โยธา ไฟฟ้า เครื่องกล
 • ประสบการณ์ทำงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี (ด้านการซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคภายในอาคารสำนักงาน หรือระบบขนส่งมวลชน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความซื่อสัตย์, รักในงานบริการ, มีมนุษยสัมพันธ์ดี, ขยัน, มีความรับผิดชอบ
 • ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์

 • Human Resources Supervisor (Compensation & Benefits)
 • Qualifications
 • Bachelor’s Degree in Human Resource Management or related fields.
 • Male – Female, Age of not less than 30 years old.
 • At least 5 years of working experience in HR payroll or Compensation and Benefits.
 • Strongly in payroll process and salary & benefits survey participation knowledge.
 • Able to use payroll program and skilled in data analysis.
 • Good personality, good attitude, good leadership communication skills as well and analytical thinking.

 • Maintenance Foreman
 • คุณสมบัติ
 •  เพศชาย อายุ 27-40 ปี
 • ปวส. หรือสูงกว่า สาขา โยธา ไฟฟ้า เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงอย่างน้อย 5 ปี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • เปิดสมัครผ่านอินเตอร์เน็ตได้ที่ https://www.bts.co.th/career/career-position.html
กดเพื่อดูรายละเอียด และ ที่เปิดรับสมัคร และ ตำแหน่งอื่นๆ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!