กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก จำนวน 2500 อัตรา สมัคร 1 พฤศจิกายน – 5 มกราคม 2564


 • เตรียมตัวให้พร้อม เส้นทางสู่…นักเรียนนายสิบทหารบก มาถึงแล้ว
 • การสอบนักเรียนนายสิบทหารบก ปีงบประมาณ 2565

 • รวมหลักสูตร นนส. เหล่าราบ เข้ากับ นนส.ทบ. ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี 6 เดือน จำนวน 2,500 นาย

 • กลุ่มที่ 1 บุคคลพลเรือน จำนวน 500 นาย
 • 1.สอบคัดเลือก 375 นาย
 • 2.กลุ่มเป้าหมาย 6 กลุ่ม 125 นาย
  – กลุ่มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 35 นาย
  – กลุ่มโรงเรียนในโครงการถิ่นทุรกันดารฯ 35 นาย
  – กลุ่มโรงเรียนที่ได้รับการประกาศให้เป็นสำนักงานพิเศษ 15 นาย
  – กลุ่มนักเรียนที่อยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ 5 นาย
  – บุตรกำลังพล ทบ. 30 นาย
  – กลุ่มผู้ที่มีความสามารถพิเศษ 5 นาย

 • กลุ่มที่ 2 ทหารกองประจำการ 2,000 นาย
 • 1.กลุ่มโควตาหน่วยที่มีการพัฒนาขีดความสามารถไว้แล้ว 150 นาย
 • 2.กลุ่มทหารกองเกินที่ร้องขอกองประจำการ 555 นาย
 • 3.กลุ่มทหารกองประจำการที่ขอเลื่อนปลด 555 นาย
 • 4.กลุ่มทหารกองประจำการทั่วไป 740 นาย
 

กดเพื่อดูรายละเอียด ใบสมัคร ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้

 

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!