ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ป.ตรี ขึ้นไป หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 28,500 บาท  ตั้งแต่ บัดนี้ถึง วันที่ 24 มกราคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ป.ตรี ขึ้นไป หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 28,500 บาท  ตั้งแต่ บัดนี้ถึง วันที่ 24 มกราคม 2564

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร


 • ตำแหน่ง ผู้วิเคราะห์/ผู้วิเคราะห์อาวุโส
 • ส่วนจัดการข้อมูลภาคเศรษฐกิจ ฝ่ายบริหารข้อมูลและดาต้าอนาไลติกส์
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
  • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีขั้นไป ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงินการบัญชี สถิติ
  • หากมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการข้อมูล หรืองานด้านระบบข้อมูลต่างๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป
 • อัตราเงินเดือนเริ่มต้น : 23,700 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม
 • (ขยายเวลาสมัคร วันที่ 17 มกราคม 2564)

 • ตำแหน่ง ผู้วิเคราะห์/ผู้วิเคราะห์อาวุโส
 • ทีมพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายการชำระเงินและพันธบัตร
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิศวกรรมศาสตร์ บัญชี การเงิน การธนาคาร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในงานด้านการศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาบริการทางการเงิน เศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคาร การบัญชี การบริหารความเสี่ยง หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 700 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
 • อัตราเงินเดือนเริ่มต้น : 28,500 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม
 • (ขยายเวลาสมัคร วันที่ 17 มกราคม 2564)

 • ตำแหน่ง ผู้วิเคราะห์/ผู้วิเคราะห์อาวุโส
 • ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบข้อมูล ฝ่ายบริหารข้อมูลและดาต้าอนาไลติกส์
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
  • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทางด้านสถิติ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทียบเท่า
  • หากมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการข้อมูล หรืองานด้านระบบข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงิน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสถาบันการเงิน และระบบการชำระเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อัตราเงินเดือนเริ่มต้น : 28,500 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม
 • (ขยายเวลาสมัคร วันที่ 17 มกราคม 2564)

 • ตำแหน่ง ผู้วิเคราะห์/ผู้วิเคราะห์อาวุโส
 • ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์หรือเทียบเท่า
  • ความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 700 ขึ้นไป (IELTS 6.5 , TOEFL PBT 552 , CBT 216 , iBT 81)
 • อัตราเงินเดือนเริ่มต้น : 28,500 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม
 • (ขยายเวลาสมัคร วันที่ 17 มกราคม 2564)

 • ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบ
 • ฝ่ายประเมินความเสี่ยงและแบบจำลองสถาบันการเงิน (ฝสจ.)
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
  • ต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ หรือสถิติ หรือ risk management หรือเศรษฐศาสตร์ (เน้นด้านแบบจำลองเชิงปริมาณ) หรือการเงิน (เน้นด้านความเสี่ยงหรือแบบจำลองเชิงปริมาณ) หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีความสนใจในงานด้านแบบจำลองเชิงปริมาณ
  • มีความรู้หรือสนใจในธุรกิจสถาบันการเงิน ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง กฎหมายและหลักการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจการเงินพอสมควร
  • มีทักษะความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 600 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
 • ระดับปริญญาตรี 28,500 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม
 • (ขยายเวลาสมัคร วันที่ 20 มกราคม 2564)

 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
 • โครงการยุทธศาสตร์สกุลเงินดิจิทัล (CBDC)
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
  • ปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า ด้าน Computer Science, Computer Engineering หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 650 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า IELTS 6.0/ TOEFL 534 (Paper-based), IBT 73 /CBT 201
  • หากมีประสบการณ์ด้านที่เกี่ยวกับ IT System Development, Blockchain, Cryptocurrency หรือระบบการชำระเงินจะเป็นประโยชน์ต่อตำแหน่งงาน
 • อัตราเงินเดือนเริ่มต้น (หลักเจรจาต่อรอง)
 • (ขยายเวลาสมัคร วันที่ 17 มกราคม 2564)

 • ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
 • ฝ่ายกฎหมาย
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
  • ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขานิติศาสตร์ และมีประสบการณ์ในการทำงานด้านกฎหมายการเงิน การธนาคาร ตลาดทุน กฎหมายธุรกิจ กฎหมายดิจิทัลหรือ Cyber Law ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
  • ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ ด้านกฎหมายการเงิน การธนาคาร ตลาดทุน กฎหมายธุรกิจ กฎหมายดิจิทัล หรือ Cyber Law และมีประสบการณ์ในการทำงานด้านกฎหมายการเงิน การธนาคาร ตลาดทุน กฎหมายธุรกิจ กฎหมายดิจิทัลหรือ Cyber Law ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • อัตราเงินเดือนเริ่มต้น (หลักเจรจาต่อรอง)
 • (ปิดรับสมัคร วันที่ 24 มกราคม 2564)

 • การรับสมัคร
 • รับสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ e-recruit ของ ธปท. เท่านั้น
 • ผู้ใช้งานครั้งแรก : โปรด register เพื่อสร้าง account และใช้ username + password ที่่ได้รับทางอีเมลของท่าน logon เข้าสู่ระบบเพื่อสร้างประวัติและแนบเอกสารการสมัครงาน
 • ผู้ที่เคยสมัครงานกับ ธปท. แล้ว สามารถ logon เข้าสู่ระบบเพื่อสมัครงานได้เลย

กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง คุณสมบัติ  และลิงก์การเปิดรับสมัคร ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!