Latest:
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2567สมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2567หา งาน ราชการหางานป.ตรีหางานป.โทหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2567หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก เงินเดือน 37,680 บาท ตั้งแต่ วันที่ 11 – 15 มกราคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก เงินเดือน 37,680 บาท ตั้งแต่ วันที่ 11 – 15 มกราคม 2564

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 37,680 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • มีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการในด้านกฎหมายหรือด้านที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 10 ปี (ปริญญาเอก) หรือไม่น้อยกว่า 12 ปี (ปริญญาโท) หรือไม่น้อยกว่า 15 ปี (ปริญญาตรี) และมีความเชี่ยวชาญรอบรู้ในสาขาวิชาอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่องาน
  •  มีผลงานที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการด้านกฎหมายในระดับประเทศ ซึ่งเป็นผลงานย้อนหลัง 5 – 10 ปี อย่างน้อย 2 ชิ้น
  • ประกาศนียบัตรในสาขาที่ตรงกับงาน
  • มีความสามารถพิเศษที่หน่วยงานเห็นว่าเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่

 • การรับสมัคร 
 • ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักเลขานุการกรม ชั้น 8 อาคารกรมทรัพยากรน้ำ เลขที่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 
 • ตั้งแต่ วันที่ 11 – 15 มกราคม 2564
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์การรับสมัคร  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!