Latest:
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2567ราชการสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2567หา งาน ราชการหางานปวสหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2567หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่ วันที่ 24 – 30 ธันวาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ปวส.ขึ้นไป เงินเดือน 13,800 บาท ตั้งแต่ วันที่ 24 – 30 ธันวาคม 2563

รายละเอียดการรับสมัคร
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
 • จำนวน 3 อัตรา
 • เงินเดือน 13,800 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
 • จำนวน 3 อัตรา
 • เงินเดือน 13,800 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขนส่ง
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 13,800 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 13,800 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการตลาด หรือ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

 • การสมัคร
 • ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ท่าอากาศยานเบตง ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
 • ตั้งแต่ วันที่ 24 – 30 ธันวาคม 2563
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!