ปตท น้ำมันและการค้าปลีก (PTT OR) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ปวส./ป.ตรี/ป.โท หลายตำแหน่ง หลายอัตรา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ปตท น้ำมันและการค้าปลีก (PTT OR) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ปวส./ป.ตรี/ป.โท หลายตำแหน่ง หลายอัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • นักบัญชี
 • หน่วยงาน ควบคุมทางการเงินบัญชี สำนักงานใหญ่
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การบัญชี ตรวจสอบบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ การบัญชีเพื่อการบริหาร ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

 • พนักงานวิเคราะห์และวางแผน
 • หน่วยงาน พัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม สำนักงานใหญ่
 • ปริญญาตรี การเงิน การบัญชี วิศวกรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท การเงิน การจัดการ การบัญชีเพื่อการบริหาร

 • พนักงานทรัพยากรบุคคล
 • หน่วยงาน กลยุทธ์ทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร
 • ปริญญาตรี ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ กฎหมาย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ วิศวกรรมศาสตร์
 •  ปริญญาโท  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ระบบสารสนเทศทางการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
 • หน่วยงาน แผนกอาคารสถานที่และบริหารทั่วไป
 • ปริญญาตรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ความปลอดภัย
 • ปริญญาโท อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาธารณสุขศาสตร์

 • พนักงานปฏิบัติการคลัง
 • หน่วยงาน แผนกปฏิบัติการกะ C
 • ปวส. ช่างไฟฟ้า ช่างเมคคาทรอนิกส์ เครื่องกลอุตสาหกรรม  ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างอีเล็กทรอนิก

 • ผู้จัดการเขตการขาย
 • หน่วยงาน ขายและบริหารร้านคาเฟ่อเมซอน , ขายและบริหารธุรกิจบริการยานยนต์
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ  การตลาด บริหารธุรกิจ
 • ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ การตลาด วิศวกรรมศาสตร์

 • พนักงานวิเคราะห์และวางแผน
 • หน่วยงาน นวัตกรรมคาเฟ่อเมซอน
 • ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์การจัดการนวัตกรรม

 • ผู้จัดการ
 • หน่วยงาน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารการเงิน
 • ปริญญาตรี การบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ
 • ปริญญาโท การบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ

 • สมัครผ่านอินเตอร์เน็ตได้ที่   https://erecruit.pttor.com/home

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!