กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง ม.3 / ปวช. / ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท 8 – 14 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง ม.3 / ปวช. / ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท 8 – 14 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 33 อัตรา ปวช. / ปวส. / ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท 8 – 14 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 33 อัตรา ปวช. / ปวส. / ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท 8 – 14 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน 66 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป หลายสาขา เงินเดือน 20,000 – 180,000 บาท ตั้งแต่ 1 – 20 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานประกันสังคม

Read more

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (มี ป.ตรี ทุกสาขา) เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 67 อัตรา ปริญญาตรี หลายสาขาวิชา เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่ 8 – 31 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (มี ป.ตรี ทุกสาขา) เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 67 อัตรา ปริญญาตรี หลายสาขาวิชา เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่ 8 – 31 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษ หลายตำแหน่ง ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก เงินเดือนสูงสุด 218,400 บาท ตั้งแต่ 3 ถึง 13 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษ หลายตำแหน่ง ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก เงินเดือนสูงสุด 218,400 บาท ตั้งแต่บัดนี้ 3 ถึง 13 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปริญญาตรี เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 8 ถึง 29 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานนโยบายและแผน

Read more

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ม.3/ม.6/ปวช./ปวท./ปวส./ป.ตรี/ป.โท หลายตำแหน่ง หลายอัตรา เงินเดือนสูงสุด 21,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 2 – 16 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานเลขาธิการวุฒ

Read more

ปตท น้ำมันและการค้าปลีก (PTT OR) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ป.ตรี ขึ้นไป หลายตำแหน่ง (รายละเอียกดเข้าไปอ่าน)

ปตท น้ำมันและการค้าปลีก (PTT OR) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ป.ตรี ขึ้นไป หลายตำแหน่ง (รายละเอียกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมการเงินทหารบก เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุนเข้ารับราชการ จำนวน 70 อัตรา เพศ ชาย/หญิง ไม่ต้องผ่านภาค ก ของ ก.พ. ตั้งแต่ วันที่ 6 ถึง 10 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการเงินทหารบก เปิ

Read more

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  ปวส./ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ หลายอัตรา หลายจังหวัด (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานคณะกรรมการกา

Read more
error: Content is protected !!