fbpx

กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง ม.3 / ปวช. / ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท 8 – 14 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง ม.3 / ปวช. / ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท 8 – 14 กรกฎาคม 2563

 • รายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • 1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
 • สังกัดกลุ่มการคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม (ส่วนกลาง)

 • 2. ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม
 • สังกัดกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ส่วนกลาง)

 • 3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
 • สังกัดศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ

 • 4. ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล
 • สังกัดศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ

 • 5. ตำแหน่งพี่เลี้ยง
 • สังกัดศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ

การเปิดรับสมัคร

 • วันเวลาและสถานที่รับสมัครผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 • สามารถขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 8 ถึง 14 กรกฎาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ
 • ภาคเช้าเวลา 8.30 นถึง 12.00 นและภาคบ่ายเวลา 13.00 นถึง 16.30 น
 • ณ   สถานที่รับสมัครของแต่ละตำแหน่งตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติและสถานที่การรับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!