fbpx

กรมการเงินทหารบก เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุนเข้ารับราชการ จำนวน 70 อัตรา เพศ ชาย/หญิง ไม่ต้องผ่านภาค ก ของ ก.พ. ตั้งแต่ วันที่ 6 ถึง 10 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการเงินทหารบก เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุนเข้ารับราชการ จำนวน 70 อัตรา เพศ ชาย/หญิง ไม่ต้องผ่านภาค ก ของ ก.พ. ตั้งแต่ วันที่ 6 ถึง 10 กรกฎาคม 2563

รายละเอียดการรับสมัคร

กรมการเงินทหารบก มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นายทหารประทวน จำนวน 70 อัตรา รายละเอียดดังนี้

  • การรับสมัคร
  • นายทหารประทวนชาย จำนวน 40 อัตรา
  • นายทหารประทวนหญิง จำนวน 30 อัตรา
  • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายพาณิชยกรรมทุกสาขา (ต้องศึกษาวิชาบัญชีอย่างน้อย 6 หน่วยกิต) กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง และคุณวุฒิที่รับสมัครใช้วุฒิ ปวช. เท่านั้น

  • การรับสมัคร เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต https://findept.thaijobjob.com/
  • ตั้งแต่ วันที่ 6 ถึง 10 กรกฎาคม 2563

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!