fbpx

กระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษ หลายตำแหน่ง ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก เงินเดือนสูงสุด 218,400 บาท ตั้งแต่ 3 ถึง 13 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษ หลายตำแหน่ง ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก เงินเดือนสูงสุด 218,400 บาท ตั้งแต่บัดนี้ 3 ถึง 13 กรกฎาคม 2563


 • ชื่อตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกฎหมาย
 • อัตราเงินเดือน : 50,000 – 100,000 บาท
 • ประเภท : เชี่ยวชาญพิเศษ
 • จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี/ ปริญญาโท /ปริญญาเอก (สาขาและคุณสมบัติทั้งหมดดูจากรูปด้านล่าง)

 • ชื่อตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านมนุษยปัจจัย
 • อัตราเงินเดือน : 72,000 – 98,280 หรือ 24,000 – 48,000 บาท
 • ประเภท : เชี่ยวชาญพิเศษ
 • จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี/ ปริญญาโท/ปริญญาเอก (สาขาและคุณสมบัติทั้งหมดดูจากรูปด้านล่าง)

 • ชื่อตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านมาตรฐานสนามบิน
 • อัตราเงินเดือน : 36,000 – 60,000 บาท
 • ประเภท : เชี่ยวชาญพิเศษ
 • จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (สาขาและคุณสมบัติทั้งหมดดูจากรูปด้านล่าง)

 • ชื่อตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบำรุงรักษาอากาศยาน (ด้านวิศวกรรมการบิน)
 • อัตราเงินเดือน : 80,000 – 163,800 บาท
 • ประเภท : เชี่ยวชาญพิเศษ
 • จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (สาขาและคุณสมบัติทั้งหมดดูจากรูปด้านล่าง)

 • ชื่อตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบำรุงรักษาเฮลิคอปเตอร์
 • อัตราเงินเดือน : 80,000 – 163,800 บาท
 • ประเภท : เชี่ยวชาญพิเศษ
 • จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปวส./ ปริญญาตรี (สาขาและคุณสมบัติทั้งหมดดูจากรูปด้านล่าง)

 • ชื่อตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบำรุงรักษาเครื่องบิน
 • อัตราเงินเดือน : 80,000 – 163,800 บาท
 • ประเภท : เชี่ยวชาญพิเศษ
 • จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปวส./ปริญญาตรี (สาขาและคุณสมบัติทั้งหมดดูจากรูปด้านล่าง)

 • เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
 • วิธีการรับสมัครผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ทางเว็บไซต์กระทรวงคมนาคม  http://www.mot.go.th/index.html
 • ในหัวข้อประกาศรับสมัครงาน หรือสอบผ่านหน้าที่กองบริหารทรัพยากรบุคคลกระทรวงคมนาคม
 • โดยส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานมายัง กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ในช่องทางดังต่อไปนี้
 • 1 .ยื่นด้วยตัวเองที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม อาคาร 3 ชั้น 1  38 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 ในวันและเวลาราชการ
 • 2.ส่งทางโทรสาร หมายเลข 0228061153
 • ส่งทางอีเมล [email protected]

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!