fbpx

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปริญญาตรี เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 8 ถึง 29 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปริญญาตรี เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 8 ถึง 29 กรกฎาคม 2563

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
 • จำนวน 6 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
  • ในสาขาวิชา วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
  • สาขาวิชาเกษตรศาสตร
  • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
  • และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และ
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป

 • การรับสมัคร ผู้ประสงค์สมัครสอบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://onep.job.thai.com/
 • ตั้งแต่ วันที่ 8 ถึง 29 กรกฎาคม 2563 

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ
ผู้ประสงค์สมัครสอบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต  https://onep.job.thai.com/
[ตั้งแต่ วันที่ 8 ถึง 29 กรกฎาคม 2563 ]

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!