fbpx

ปตท น้ำมันและการค้าปลีก (PTT OR) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ป.ตรี ขึ้นไป หลายตำแหน่ง (รายละเอียกดเข้าไปอ่าน)

ปตท น้ำมันและการค้าปลีก (PTT OR) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ป.ตรี ขึ้นไป หลายตำแหน่ง

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 • วิศวกร
  หน่วยงาน
  วิศวกรรมและซ่อมบำรุงคลังภาคตะวันออกวิศวกรรมและซ่อมบำรุงคลังภาคตะวันออก
  ปริญญาตรี เครื่องกล


 • พนักงานวิเคราะห์และวางแผน
  หน่วยงาน ธุรกิจเท็กซัสชิคเก้น
  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร เทคโนโลยีทางอาหาร
  ปริญญาโท วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร เทคโนโลยีทางอาหาร


   

   

 • วิทยากร
  หน่วยงาน
  พัฒนามาตรฐานสถานีบริการหน่วยงาน:พัฒนามาตรฐานสถานีบริการ
  ปริญญาตรี สารสนเทศและการสื่อสารวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์


   

   

 • ผู้จัดการเขตการขาย
  หน่วยงาน ขายส่วนภูมิภาค
  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์
  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ


 • พนักงานวิเคราะห์และวางแผน
  หน่วยงาน ธุรกิจเท็กซัสชิคเก้น
  ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ บริหารธุรกิจ วิทยาการคอมพิวเตอร์
  ปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ บริหารธุรกิจ วิทยาการคอมพิวเตอร์


 • พนักงานบริการขาย
  หน่วยงาน คลังน้ำมันพระโขนง
  ปวส. ช่างเครื่องกล ช่างอีเล็กทรอนิก ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม


 • วิศวกร
  หน่วยงาน คลังปิโตรเลียมลำปาง
  ปริญญาตรีเครื่องกล ไฟฟ้าไฟฟ้า อุตสาหการ
  ปริญญาโท การจัดการทางวิศวกรรม บริหารธุรกิจ อุตสาหการ


 • นักวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
  หน่วยงาน นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อธุรกิจ
  ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ วิศวกรรมโลจิสติกส์


 • พนักงานวิเคราะห์และวางแผน
  หน่วยงาน นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อธุรกิจ
  ปริญญาตรี การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์
  ปริญญาโท วิทยาการคอมพิวเตอร์ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  คอมพิวเตอร์


 • พนักงานวิเคราะห์และวางแผน
  หน่วยงาน พัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม
  ปริญญาตรี การเงิน การบัญชี การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ
  ปริญญาโท การเงิน การจัดการ การบัญชีเพื่อการบริหาร


 • พนักงานวิเคราะห์และวางแผน
  หน่วยงาน พัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม
  ปริญญาตรี การเงิน การบัญชี ไฟฟ้า
  ปริญญาโท การเงิน การจัดการ การบัญชีเพื่อการบริหาร


 • พนักงานห้องปฏิบัติการ
  หน่วยงาน วิเคราะห์คุณภาพ
  ปวส. เคมีปฏิบัติ ช่างเครื่องยนต์ เครื่องมือวัด-ควบคุมอุตฯ


 • วิศวกร 
  หน่วยงาน เครื่องมือวัดและระบบควบคุมอัตโนมัติ
  ปริญญาตรี  เครื่องมือวัด ระบบควบคุมและเครื่องมือวัด ไฟฟ้า


 • พนักงาน วิเคราะห์และวางแผน
  หน่วยงาน บริหารห่วงโซ่อุปทาน
  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์
  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 


 • ผู้จัดการเขตการขาย
  หน่วยงาน บริหารงานขายผลิตภัณฑ์หล่อลื่น
  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี
  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี


 • ผู้จัดการเขตการขาย
  หน่วยงาน บริหารธุรกิจบริการยานยนต์
  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ การตลาด บริหารธุรกิจ
  ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ การตลาด บริหารธุรกิจ


 • นักการเงิน
  หน่วยงาน นักลงทุนสัมพันธ์
  ปริญญาตรี การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์
  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การบัญชี  เศรษฐศาสตร์


 • สมัครผ่านอินเตอร์เน็ตได้ที่   https://erecruit.pttor.com/home
กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่งอื่นๆ  กำหนดการ คุณสมบัติ  และลิงก์การเปิดรับสมัคร ต่อ

สามารถดูตำแหน่งอื่นๆ เพิ่มเติ่มได้ที่ 

 

>> กดตรงนี้ <<

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!